CGE logo
Logo UE

Projekt CGE

Firma CGE sp. z o.o. z siedzibą w Machowej realizuje projekt pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji tworzywa ceramicznego dla wyrobów cienkościennych o obniżonej emisyjności, zdobionego kompatybilnymi angobami w jednokrotnym cyklu wypalania”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Głównym celem realizowanego projektu jest opracowanie technologii produkcji ulepszonych doniczek ceramicznych z polskich złóż z dodatkiem bezemisyjnych surowców i stłuczki doniczek, zawierających mniej węglanów i ograniczoną ilość innych składników lotnych.

Kluczowym zadaniem realizowanego przedsięwzięcia jest zmniejszenie emisji CO2 z surowców z 11% wag. do mniej niż 5% wag. poprzez opracowanie masy z krajowych glin, pozbawionych węglanów. Masa ta zastąpi stosowany obecnie zagraniczny surowiec o niekorzystnych parametrach środowiskowych.

Ponadto zmianie ulegnie sposób dekoracji wyrobów poprzez zastąpienie lakierów organicznych angobami mineralnymi. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe będzie wyeliminowanie dodatkowego wygrzewania wyrobów w celu utrwalenia lakieru, dekorowanie będzie możliwe podczas jednokrotnego cyklu wypalania. Całościowo wpłynie to na zmniejszenie zużycia energii na jednostkę wyrobu o co najmniej 20%.

Modyfikacje procesu pozwolą uzyskać wzrost wytrzymałości mechanicznej już na etapie surowego wyrobu, co skutkuje zmniejszeniem ilości braków powstających w trakcie operacji transportowych. Dodatkowo do produkcji wykorzystane zostanie ok. 3% odpadów w postaci stłuczki ceramicznej.

Okres realizowanego projektu: 01.10.2021 r. – 30.11.2023 r.

Całkowite koszty kwalifikowane: 9 537 850,00 zł

Wartość dofinansowania: 5 846 910,00 zł

logotypy

Panel dostępności treści

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia there live the blind texts.